Barnevernloven § 9-4

Barnevernloven § 9-4

26.10.2006 Finansiering av tiltak - undersøkelser i barnevernsaker

02.12.2003 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barneverninstitusjoner

16.09.2003 Økonomisk ansvar for barn som forblir på institusjon etter fylte 18 år

30.05.2002 Betalingsordning mellom kommune og fylkeskommune

13.11.2000 Tegning av forsikring for barn under omsorg i institusjon

30.03.2000 Funksjonshemma barn og unge – ansvarsdeling mellom kommune og fylkeskommune

09.04.1999 Retningslinjer om hjelpetiltak – økonomisk ansvar ved plassering etter § 4-4 femte ledd