Bedre klima for Tiltakssonen

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Møreforsking gjennomført en strategisk analyse av Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.

Bedre klima for Tiltakssonen - en strategisk analyse

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Møreforsking gjennomført en strategisk analyse av Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Denne sonen ble etablert i 1990 for å motvirke den negative befolknings- og næringsutvikling i regionen hadde opplevd på 1980-tallet. Sammenlignet med skatter og avgifter i landet for øvrig, koster dagens virkemidler i sonen 2,1 milliarder kr pr. år.

Rapporten er skrevet av Arild Hervik, Frode Ohr og Mette Rye. Hovedkonklusjonen er at Tiltakssonen har fungert godt, men at det nå må sterkere lut til og omlegginger i virkemidlene for å bremse nedgangen i folketallet.