Ber Hydro om redegjørelse

Les brev til Norsk Hydro ASA. (04.10.04)

Ber Hydro om redegjørelse

Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264, Vækerø
0240 Oslo

Vår ref:
20040476-1/KTH

Dato:
04.10.2004Anmodning om redegjørelse

Det vises til oppslag i media hvor det fremsettes påstander om at det skal være etablert et fond eller en stiftelse som blant annet skal ha overført midler til ledende ansatte i Norsk Hydro ASA.

Nærings- og handelsdepartementet vil be om at Norsk Hydro ASA redegjør for saken.

Vennlig hilsen
Reier Søberg (e.f.)Kristian Thowsen