Beredskapstiltak for å sikre liv og helse – utbrudd av koronavirus- anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

For å sikre liv og helse i situasjonen med utbredelse av koronaviruset over hele eller deler av Norge legger Helse- og omsorgsdepartementet frem forslag om at fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap får anvendelse (helseberedskapsloven), jf. §§ 1-5, 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2. Departementet foreslår at tiltaket gjelder med umiddelbar virkning og inntil 30 dager.

Les kongelig resolusjon om beredskapstiltak for å sikre liv og helse

Les brevet til Helsedirektoratet om delegering av myndighet
til anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven
.