Bilavgifter

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker?

Les rapporten her