Bindende forhåndstilsagn

Næringslovutvalgets forslag om innføring av bindende forhåndstilsagn innenfor skatte- og merverdiavgiftsretten - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: