Nasjonal strategi 2009 - Marin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping

Tirsdag 8. september lanserte regjeringen Nasjonal strategi 2009 - Marin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping.

Les strategien