Høyring av NVE si innstilling tol søknaden frå BKK Nett AS - 420kV kraftline Mongstad - Modalen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2014

Vår ref.:

Olje- og energidepartementet har motteke NVE si innstilling av 30. september 2013 til søknaden frå BKK Nett AS om ny 420 kV kraftline mellom Mongstad og Modalen i Hordaland.

Som ledd i handsaminga av kraftlinesaka vert NVE si innstilling sendt på høyring. Etter avslutta høyring vil departementet gjennomføre synfaring og halde møter i dei kommunane som vert rørt av tiltaket.

Innstillinga kan lastast ned på www.regjeringen.no/oed

Ved spørsmål eller behov for papirutskrifter kan det takast kontakt med Nina Helene von Hirsch, nh@oed.dep.no  / 22246352

Merknader til NVE si innstilling må sendast Olje- og energidepartementet innan onsdag 15. januar 2014.

Med hilsen                                                                        

 

Tollef Taksdal (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Nina Helene von Hirsch

                                                                                          rådgiver

 

Høyringsnotat i pdf-format:

NVEs_bakgrunnsnotat_til_innstilling_til_BKK_Nett_AS_si soeknad_om_420_kV_kraftledning_Modalen_Mongstad

 

NVEs_forslag_til_anleggskonsesjon

 

 

I e-post til Olje- og energidepartementet fra BKK Nett av 9. oktober 2013 får departementet følgende melding:

”I forslagene til anleggskonsesjoner er det begått et par skrivefeil hva gjelder linetverrsnitt for de omsøkte 132 kV forbindelsene:

BKK Nett har fått innstilling på konsesjon for 132 kV Matre-Haugsvær med linetverrsnitt FeAl 240. Dette er en for liten dimensjon i forhold til forventet behov. BKK Nett søkte om 3 x FeAl 1022 (hubro) for denne overføringen, jfr. BKK Netts tilleggssøknad av 14.05.2012, s. 7 og s. 26.

BKK Produksjon har fått innstilling på konsesjon for 132 kV Stordal-Matre med linetverrsnitt FeAl 150. Også dette er for lite. BKK Nett søkte om 240 FeAl, jfr. BKK Netts tilleggssøknad av 14.05.2012, s. 7 og 27.”

Austrheim kommune
Masfjorden kommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Miljødirektoratet
Kystverket Vest
Norges Fiskarlag region vest
Modalen kommune
Gulen kommune
Lindås kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Statens landbruksforvaltning
Fiskeridirektoratet Region Vest
Sogn og Fjordane Fiskarlag
Luftfartstilsynet
Avinor AS
NHO Reiseliv
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Masfjorden Skogeigarlag
Anders Vågset
Kirsten Bergsvik
Reidar Nåmdal
John Sigurd Nygard
Aud Helga Sørtun Nygard
Vaksdal/Modalen Skogeigarlag
Sigmunn Rørvik
Telenor - Servicesenter for Nettutbygging
Modalen Kraftlag BA
Statnett SF
Norsk Ornitologisk Forening Hordaland
Bergen Turlag
Naturvernforbundet Hordaland
Norges Miljøvernforbund
Bellona
Bergen og Omland Friluftsråd
Hordaland Bonde- og Småbrukarlag
Jon-Ivar Steine m/fleire
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
Naturvernforbundet i Nordhordaland
Natur og Ungdom
Fortidsminneavdelingen, avdeling Bergen og Hordaland
Friluftslivets fellesorganisasjon
Hordaland Bondelag
NJFF-Hordaland
Stiftlelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Arvid Bjarne Vågseth
Bjarne Kvamsdal m/fleire
Ivar Helge Matre m/fleire
Wikborg Rein & Co v/adv. Bjørn Frode Skaar
Gulen og Masfjorden Utvikling AS
Ytre Haugsdal Grunneigarlag v/ John Torsvik
Advokatfirmaet Harris v/ adv. Frode S. Halvorsen
Leif Tore Ekse
Tobias Birketveit
John Høyvik
Arnold Matre m/ fleire
Trygve Asbjørn Wergeland
Arne Berg
Jarle Heimdal m/ fleire
Hugo Solhaug
Øvre Helland Vel v/ Siv-Aina Grullbrå
Harald Molland
Nordhordland Handverk- og industrilag
Ivar Duesund
Gjert-Rune Daae
Håkon Matre
Statoil Mongstad
Lars Solheim
Matre og Haugsdal Helselag v/ Lise Dyrhovden
Thor-Ole Vågene
Oddvar M. eikemo
Norodd Trodal m/ fleire
Ingvar Vik
Einar Matre
Mongstad Vekst AS
Arne Kvamsdal
DSB - Region  Vest-Norge
Jannicke Johnsen
Odd S. Næss
Margun S. Amundsen
Terje Wergeland
Jon Olav Fosse
Per Einar Aasebø
Frode og Trude Aasen
Arild Andersen
Arnold og Marit Andvik
Bergen og omland Havnevesen
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap AS
John Harald Birkeland
Dag og Britt Bjørnevoll
Håvard Bjørnevoll
BKK Produksjon AS
Linda Christine Cihangir
Målfrid Dyngeland
Helge og Gunn Dyrkolbotn
Sjur K. Dyrkolbotn
Åse Haugsvær Dyrkolbotn
Audun Eidsnes
Ivar Eikemo
Kari Eikemo
Ann-Jorunn Farestveit
Bjarne Farestveit
Inge Farestveit
Johan Farestveit
Jon-Atle Farestveit
Jostein Farestveit
Reidar Farestveit
Helge Birger Fivelsdal
Frank Mohn Mongstad AS
Henrik Frøyseth
Raymond Haugsdal
Alf Haugsvær
Ann-Karin og Geir Haugsvær
Astrid Haugsvær
Bjarte Haugsvær
Gunnar Haugsvær
Halvard Haugsvær
Hild og Jarle Haugsvær
Janne Kristin Haugsvær
Jon Steinar Haugsvær
Lars Elling Haugsvær
Rolf Areklett Haugsvær
Haugsværtunet AS
Atle Helland
Trond Farestveit Helland
Magne Oddvar Hope
Mary og Per Magne Hope
Krosseleite Tre SA v/Rune Langhelle
Helga Kvamsdal
Vidar Kvamsdal
John Magne Leknes
Tone Lien
Christian Ludvik Matre
Hans Gunnar Matre
Karin Anne Smith Matre
Malena Matre
Odd Henning Midtbø
Helga Brita Gald Midtgård
Kristin Midtgård
Endre Mo og Linda Neset
Nils Ottar Molde
Bjørg Turid og Eivind Molland
Bjørn Harald Molland
Laura Kamilla Molland v/ Kari Molland
Odd Lorenz Molland
Mongstad Eiendomsselskap AS
Mongstad Industribygg AS
Oddvar Nipen
Bjørn Nordvang
Alfhild Nordvang
Norsk Hydro Produksjon AS
Håkon Nåmdal
Olav Olsen og Laila Sleire
Alfred Otterstad
Oddbjørn Otterstad
Kåre Rambjørg
Ove Rambjørg
Sylvia Molland Rambjørg
Berit og Roy Rasmussen
Oddrun Rinde
Heidi og Kjell Rune Romarheim
Sjøfront Eiendom AS
Harry Sleire
Inger Sleire
Laila Sleire
Margun Sleire
Ove Sleire
Aslaug Sletten
Tom Solemdal
Kristen Solheim
Statoil ASA
Jon Ivar Steine
Jørgen Steine
Olaug Straume Steinestø
Anders Steinsland
Frank Steinsland
Heidi og Ivar Steinsland
Jan Arild Steinsland
Terje Steinsland
Storemyra AS
Rigmor Søvik
Beate Tangedal
Robert Tangedal
Turid Tangedal
Rolf Tenjum
John Torsvik
Olav Sverre Trodal
Torbjørn Trohaug
Wergeland Holding AS
Kjell Åge Ynnesdal
Øystein Ynnesdal
Helland Terje Øvre

Til toppen