Høyring av NVE si innstilling tol søknaden frå BKK Nett AS - 420kV kraftline Mongstad - Modalen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2014