Norges formannskap i Barentsrådet 2011-13

Norge vil i sin formannskapsperiode legge vekt på å fremme Barentsregionen som en ressursregion i Europa. Regionen er svært rik på ressurser som olje, gass, fisk, tømmer, meneraler, metaller og ikke minst; mennesker.

Brosjyre om Norges formannskap i Barentsrådet 2011-13 (pdf)

Brosjyren på samisk (pdf)

Brosjyren på russisk (pdf)