Nordområdene; store muligheter - stort ansvar

- Utviklingen i nord skaper store muligheter for Norge, men gir oss også et stort ansvar. Da regjeringen tiltrådte i 2005, erklærte vi at nordområdene skulle være regjeringens viktigste strategiske satsing. Åtte år senere kan vi slå fast at vi har oppnådd svært mye, skriver Jens Stoltenberg i forordet til brosjyren om Nordområdene.

Fra omslaget på brosjyren
Fra forsiden på brosjyren "Nordområdene; store muligheter - stort ansvar". (Foto: Johan Wildhagen, visitnorway.com)

 

- Utviklingen i nord skaper store muligheter for Norge, men gir oss også et stort ansvar. Da regjeringen tiltrådte i 2005, erklærte vi at nordområdene skulle være regjeringens viktigste strategiske satsing. Åtte år senere kan vi slå fast at vi har oppnådd svært mye, skriver Jens Stoltenberg i forordet til den nye brosjyren om Nordområdene. 

Brosjyren summerer opp regjeringens satsing på nordområdene siden 2005.

Les brosjyren (pdf).