Brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 21. juni 2004

Status:

Høringsfrist: 21.06.2004