Bruttoprodukt fordelt etter bedriftsstørrelse

Utredning utarbeidet av Statistisk sentralbyrå

Nærings- og handelsdepartementet og Statistisk sentralbyrå inngikk 28. august 2013 en kontrakt omleveranse av data for bruttoprodukt fordelt på grupper av bedrifter betinget på antall sysselsatte.

Nærings- og handelsdepartementet og Statistisk sentralbyrå inngikk 28. august 2013 en kontrakt omleveranse av data for bruttoprodukt fordelt på grupper av bedrifter betinget på antall sysselsatte.

For Fastlands-Norge viser rapporten blant annet at bedrifter med under 100 sysselsatte bidro med 71 prosent av det totale bruttoproduktet innenfor markedsrettet næringsvirksomhet i 2011.

Les utredningen.