Byer – håp og utfordringer. Om byutvikling og internasjonalt samarbeid

I 2007 vil halvparten av menneskeheten for første gang i historien bo i byer. I 2030 vil sannsynligvis to tredjedeler av jordas mennesker bo i urbane områder. 95 prosent av tilveksten vil skje i utviklingsland. Samtidig er  2007 året hvor antallet slumbeboere i verden vil nå en milliard. 

Denne utviklingen skaper store utfordringer. Men den skaper også håp. For ingen land har oppnådd betydelig økonomisk vekst uten urbanisering. Norsk og internasjonal bistand har i liten grad fokusert på urbane utfordringer og muligheter. Derfor foreligger nå et dokument som oppfordrer til å ta urbanisering og fattigdom på alvor, og skape en ny prosess  i det globale utviklingsarbeidet.  

Vedlagt ligger dokumentet ”Byer – håp og utfordringer. Om byutvikling og internasjonalt samarbeid”.