Norge som datasenternasjon

Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasentre og annetdatabasert næringsliv

Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover. Dette representerer store økonomiske muligheter for norsk næringsliv og samfunn generelt, og vil være sentralt i regjeringens politikk og prioriteringer fremover. En av regjeringens
hovedprioriteringer for IKT-politikken er at myndighetene skal legge til rette
for digital innovasjon.

Regjeringen vil derfor legge til rette for at vi aktivt kan utnytte datadrevet verdiskaping slik at vi kan hente ut gevinstene og håndtere utfordringene.

 

Les hele strategien her