Delegert kulturstøtte

Evalueringsrapport

Kulturlivets egne organisasjoner bør fortsette å forvalte støtten til reiser og prosjekter for kunstnere og øvrige kulturarbeidere, heter det i en rapport som har vurdert Utenriksdepartementets delegerte kulturstøtte. (11.05.06)

Delegert kulturstøtte

Evalueringsrapport

Vurdering av UDs støtte til reiser og prosjekter for kunstnere og kulturarbeidere for øvrig

April 2006

Rapporten (PDF)