Rapporter og planer

Deloitte: Konkurs og en ny start: Holdninger til konkurser og konsekvenser av konkurs