Deloitte: Konkurs og en ny start: Holdninger til konkurser og konsekvenser av konkurs

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet