Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget

Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget
Avgitt til Finansdepartementet 22. mars 2002

Ekspertutvalg som skal vurdere løsninger som kan sikre at merverdiavgiften virker nøytralt for kommunene oppnevnt 11.01.2002

Les rapporten her ( PDF-versjon)