Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget
Avgitt til Finansdepartementet 22. mars 2002

Ekspertutvalg som skal vurdere løsninger som kan sikre at merverdiavgiften virker nøytralt for kommunene oppnevnt 11.01.2002

Les rapporten her ( PDF-versjon)