Den eldste skogen og nøkkelbiotopene

Rapporten er utformet av en arbeidsgruppe med representanter fra embetsverket i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidsgruppen har fått faglig bistand fra Landbruksdirektoratet og NIBIO.

Forside Rapport - Den eldste skogen og nøkkelbiotopene
Forsidebilde foto: Torbjørn Tandberg