Den europeiske fjernsynskonvensjonen

Europarådet arbeider med revisjon av Den europeiske fjernsynskonvensjonen.

Den europeiske fjernsynskonvensjonen