Den europeiske fjernsynskonvensjonen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Europarådet arbeider med revisjon av Den europeiske fjernsynskonvensjonen.

Den europeiske fjernsynskonvensjonen