Den europeiske patentkonvensjonen - Arbeidsgrupperapport

En arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser av en eventuell tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Utredningen belyser konsekvenser for nytiltrådte land og for Norge mer spesielt. (21.06.05)

Den europeiske patentkonvensjonen - Arbeidsgrupperapport

En arbeidsgruppe med representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Patentstyret har utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser av en eventuell tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Utredningen belyser konsekvenser for nytiltrådte land og for Norge mer spesielt.

Les rapporten (.pdf 869 kB).

Har du synspunkter eller merknader, send gjerne en e-post til postmottak@nhd.dep.no.21. juni 2005