Den regionale stat — enhet og mangfold

Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne

Denne studien ser på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper problemer for kontakt, samarbeid og samordning mellom de regionale statlige enhetene, og mellom regional statsforvaltning og brukergruppene: fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og publikum.

Norsk institutt for by- og regionforskning har etter oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomført en studie hvor hensikten har vært å undersøke konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Mer spesifikt har studien sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper problemer for kontakt, samarbeid og samordning mellom de regionale statlige enhetene, og mellom regional statsforvaltning og brukergruppene: fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og publikum.

Rapporten er skrevet av Tore Hansen, Gro Sandkjær Hanssen, Leif Arne Heløe og Inger Marie Stigen (NIBR-rapport: 2006:9)