Det kan skje igjen

- om antisemittisme og rasisme i skolen

Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen.

Lenke til rapporten

Lenke til pressemelding