Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi inviterer til fagseminar 6.12.07

Invitasjon til fagseminar

Den nordiske kommunemodellen - styringsmessige utfordringer

 

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til åpent fagseminar torsdag 6. desember 2007.

Temaet for seminaret er styringsmessige utfordringer for kommunesektoren. Vi tar for oss både den historiske utviklingen og utfordringer framover. Hva kjennetegner den nordiske kommunemodellen, hva er dens styrke og svakheter, hvilke utfordringer står vi overfor, hvordan kan modellen forbedres?

Påmeldingsfrist: torsdag 29. november. Vedlagt er program og påmeldingsinformasjon.

Vel møtt!

 

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo     
ekspedisjonssjef
                                                                                               Lars-Erik Borge
                                                                                               leder TBU


Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er sammensatt av medlemmer bl.a. fra flere departementer, KS og Statistisk sentralbyrå. Utvalget er oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Program for fagseminar 6.12.07

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Den nordiske kommunemodellen - styringsmessige utfordringer

Torsdag 6. desember 2007
Oslo kongressenter Folkets hus

PROGRAM:

9.00 Kaffe
9.30 Åpning
Professor Lars-Erik Borge, NTNU - leder av TBU
9.45 Historisk perspektiv
Professor Tore Grønlie, Universitetet i Bergen
10.45 15 min. pause
11.00 Utfordringer framover
Forskningsleder Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå
12.00 Lunsj
12.45 Hvordan kan den nordiske velferdsmodellen møte krav om konkurranse og valgfrihet?
Professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo
13.45 15 min. pause
14.00 Finansieringssystemet og spillet mellom staten og kommunesektoren
Lars-Erik Borge
15.00   Erfaringer og synspunkter fra kommunesektoren
Vi arbeider med innledere under dette punktet.
Slutt ca kl 16.00
Det tas forbehold om justeringer i programmet.

 

Påmelding og praktiske opplysninger

Påmelding:
Ved e-post til Kjersti Barsok i Kommunal- og regionaldepartementet,  kjersti.barsok@krd.dep.no 

Påmeldingsfrist: torsdag 29. november.

Seminaret er gratis.

Om det blir stor interesse for seminaret, må vi ta forbehold om at det er tilstrekkelig plass til alle. Om påmeldte allikevel ikke kan komme, vennligst meld avbud i rimelig tid til kjersti.barsok@krd.dep.no 

Seminaret foregår i Oslo kongressenter Folkets hus, Youngsgt. 11.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Einar Bye, einar.bye@krd.dep.no ,
ev. på tlf. 22 24 72 34.