Dette skriver pressen i forbindelse med Ansgar Gabrielsens invitasjon til høring og debatt 8. mars 2002 om hva som skal til for å sikre flere kvinnelige ledere i Norge

Dette skriver pressen i forbindelse med nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsens invitasjon til høring og debatt 8. mars 2002 om hva som skal til for å sikre flere kvinnelige ledere i Norge