Differensiert arbeidsgiveravgift i tiltakssonen

Notifikasjon av fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark)

Notifikasjon av fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark)

Her ligger Norges notifikasjon av fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark). Denne notifikasjonen er utarbeidet av Finansdepartementet, og ble sendt fra Nærings- og handelsdepartementet 10. april 2003. Les notifikasjonen her.

Tidligere korrespondanse i saken finner du her.