Digitale signaturer gir tillit til elektronisk kommunikasjon

Rådet for IT-sikkerhet

Digitale signaturer gir tillit til elektronisk kommunikasjon:

Forslag til tiltak for aksept og utbredelse

Rapport med forberedende utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet, avgitt til Rådet for IT-sikkerhet 30.11.98.