Disponering av utrangerte rørledninger og kabler - Sammenfatningsrapport

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

(Dokumentet har egen design og navigasjon. NB. 742 kB)

Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet.