Disponeringsbrev til Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet for 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Disponeringsbrev til Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet for 2012