Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Rapport fra Transportøkonomisk institutt februar 2006

Rapport

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet

Februar 2006