Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra Transportøkonomisk institutt februar 2006

Rapport

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet

Februar 2006