Econ: Rapport om "Rettsregler, SMB og innovasjon"

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet