Education at a Glance 2011

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med alle OECD-land og inneholder et fast indikatorsett hvert år, men også noen gjesteindikatorer som publiseres kun en enkelt gang.

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med alle OECD-land når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltakelse i utdanning, resultater av utdanning.

EaG inneholder et fast indikatorsett hvert år, men også noen gjesteindikatorer som publiseres kun en enkelt gang.