Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000

Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000

av Einar Lier Madsen / Bjørn Brastad