Eierberetning NHD 2002

Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet (pdf)