Eierberetning NHD 2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet (pdf)