Eierskapsberetning for første halvår 2003 (.pdf)

I første halvår 2003 har Nærings- og handelsdepartementet solgt seg ut eller ned i en flere selskaper, og det er skjedd en rekke større endringer i porteføljen. I halvårsrapporten for NHD's eierskap (nedlastbar) er det redegjort for nærmere for NHDs eier

Eierberetning for første halvår 2003