Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok i dag rapporten "Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem".Torstein Bye har ledet et ekspertutvalg bestående av Mette Bjørndal, Gerard Doorman, Gerd Kjølle og Christian Riis som har studert driften av kraftsystemet i Norge. Utvalget ble nedsatt av regjeringen den 4. juni 2010.

Rapporten i pdf - 1 mb.