Lov av 18. des. 1987 nr 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.

Lov av 18. des. 1987 nr 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.