Eksterne rapporter om EUs tjenestedirektiv

Utredningene går gjennom tjenestedirektivets betydning for bestemte områder, herunder sosial dumping, offentlige tjenester og forbrukerrettigheter, dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk lov.

Nærings- og handelsdepartementet mottok 1. mars 2008 seks eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv.

- Regjeringen ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag. Derfor har seks eksterne miljøer på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utredet bestemte problemstillinger knyttet til tjenestedirektivet, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Utredningene går gjennom tjenestedirektivets betydning for bestemte områder, herunder sosial dumping, offentlige tjenester og forbrukerrettigheter, dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk lov.