Eldrerådslova

LOV 1991-11-08 nr 76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Eldrerådsloven vert oppheva frå og med det konstituerande møtet i det einskilde kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023, og eldrerådene er frå same tidspunkt regulert i kommunelova § 5-12, og forskrift om medverkningsordningar. Sjå valg av eldreråd.

Sjå lova på lovdata.no