Ellen Stokstad ny justerdirektør

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Ellen Stokstad er tilsatt som ny justerdirektør fra 1. januar 2007, da Helge Kildal fratrådte etter to åremålsperioder.

Ellen Stokstad ny justerdirektør

Ellen Stokstad er tilsatt som ny justerdirektør fra 1. januar 2007, da Helge Kildal fratrådte etter to åremålsperioder.

Les mer på Justervesenets nettsider:
http://www.justervesenet.no/index.asp?menuitemid=&strURL=1002002i


2. januar 2007