ELMER: Bedriftene og skjemaveldet - Observasjoner etter ett års kartlegging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)