ELMER: Bedriftene og skjemaveldet - Observasjoner etter ett års kartlegging

(pdf-format)