ELMER: Forslag til løsningsarkitektur for offentlig elektronisk innrapportering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)