ELMER: Skjemaet som lærte å lytte - Eksempel på elektronisk dialog

(pdf-format)