ELMER: Skjemaet som lærte å lytte - Eksempel på elektronisk dialog

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)