En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Rapport august 2003

En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Møreforsking Molde AS
August 2003