En kartlegging og vurdering av opplæringstilbud innen helse miljø og sikkerhet

Kjetil Odin Johnsen (Dreyer Kompetanse AS) og Knut Oscar Gilje (S&J Informasjon as)har på oppdrag fra departementet og Arbeidslivslovutvalget utarbeidet en rapport om opplæringstilbud innen helse, miljø og sikkerhet.

Kjetil Odin Johnsen (Dreyer Kompetanse AS) og Knut Oscar Gilje (S&J Informasjon as) har på oppdrag fra departementet og Arbeidslivslovutvalget utarbeidet en rapport om opplæringstilbud innen helse, miljø og sikkerhet.

I Rapporten anslås det at om lag 15 000 personer årlig gjennomførte en eller annen form for grunnopplæring innen arbeidsmiljø. Rapporten omtalte blant annet også at ledere i større grad burde delta sammen med sine verneombud i HMS-opplæring, at særlig få små virksomheter deltar i grunnopplæringen og at bransjene selv er de beste til å velge ut egne aktuelle problemstillinger, slik at det burde stilles få sentrale krav til en eventuell opplæring for arbeidsgiver. 

Last ned rapporten her: