En kunnskapsbasert fiskeri og havbruksnæring

Utredning gjennomført av Universitetet i Stavanger, og er et ledd i det større prosjektet Et kunnskapsbasert Norge. Utgangspunktet for utredningen har vært å undersøke om den norske sjømatnæringen kan sies å være et globalt kunnskapsnav.

Utredning gjennomført av Universitetet i Stavanger, og er et ledd i det større prosjektet Et kunnskapsbasert Norge. Utgangspunktet for utredningen har vært å undersøke om den norske sjømatnæringen kan sies å være et globalt kunnskapsnav.

Last ned rapporten (pdf-format)