En nullversjon i kampen mot fattigdom: strategier og tiltak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Innspill fra Fami og Giv i forbindelse med Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om fattigdom 9. januar 2006

En nullversjon i kampen mot fattigdom: strategier og tiltak

Innspill fra Fami og Giv i forbindelse med Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om fattigdom 9. januar 2006. (PDF-format)