En skole for vår tid

Sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag

Skolebidragsindikatorne for grunn- og videregående skole viser at det er store forskjeller mellom skolene, kommunene og fylkeskommunene. Men tallene gir ikke svar på hvorfor og hva som skal til for å løfte skolenes bidrag. Ekspertgruppen for skolebidrag skal derfor blant annet undersøke hva som skiller skolene, og hvordan de skolene som lykkes best med å løfte elevene jobber.

Ekspertgruppen har vurdert hvordan skoleeiere og skoler bedre kan drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for å løfte kvalieten på opplæringen for elevene, og beskrive hva som kjennetegner skoler og kommuner som lykkes best med å løfte kvaliteten på opplæringen for elevene.