En statlig bro i kapitalmarkedet:

Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

Denne evalueringsrapporten er utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeidet startet opp i mai 2013 og ble avsluttet i desember 2013.

Denne evalueringsrapporten er utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeidet startet opp i mai 2013 og ble avsluttet i desember 2013. Evalueringen er utført av Menon Business Economics i samarbeid med Professor Hans Hvide ved Universitetet i Bergen, Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning, samt tidligere sparebanksjefer Knut Olav Lian og Herbjørn Steinsvik. I Menon har Leo A. Grünfeld (prosjektleder), Gjermund Grimsby og Kaja Høiseth-Gilje stått for det meste av arbeidet. Vi retter en takk til Lisbeth Iversen, Einar Lier Madsen og Erik W. Jakobsen som også har vært involvert i arbeidet med denne rapporten.

Les rapporten her.