Endring av forskrift om anbud i lokal rutetransport. åpning for mer fleksibel anbudskonkurranse ved tildeling av løyve/tilskudd til rutetransport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2004

  • Høringsfrist: 16.06.2004