Endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel - høring

Resultat: Forskriftsendring 9. oktober 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: